top of page

Revenue Management

"Selge riktig produkt, til riktig kunde, til rett øyeblikk, til riktig pris, gjennom riktig distribusjonskanal, med best kostnadseffektivitet"

Vår metode

Gjennom mange år med erfaring og utdannelse innen Revenue Management har vi bygget opp en rekke teknikker, rutiner, konkurranser, salgsmål og kunnskap som kan brukes til å øke både gjennomsnittspriser og belegg samtidig som kostnadene reduseres. I tillegg har vi utviklet excel-baserte verktøy som gir deg som beslutningstager det beste grunnlag for beslutning.  

Vi supporterer optimering på enkelthotell eller destinasjon, segment-strategi, pris beslutninger, pris uploads, oppsalgskonkurranser, bidrar til å skape revenue-kultur i teamet, og mer! Vi har en 100% revenue management filosofi! 

revmax_revenue_philosophy.png

Hvordan vi jobber 

Analyse rom-konfigurasjon

Segmentering

Benchmarking

Konkurrentanalyse

Yield strategier

100% data drevet

Prognose & Budsjett

Etterspørselskurver

Distribusjonsstrategier

Behovsperioder

Displacement-analyse

Beslutningsmodeller

Destinasjonsoptimering

Salgsmål og konkurranser

Din revenue manager fra RevMAX vil være en del av ditt team, og bistå deg med analyser og anbefalinger. Vi kan gjøre distribusjonsarbeid for deg, være din rådgiver, og bidra til å skape en revenue management kultur. Vi tilbyr ukentlige rapporter og månedlige revenue-møter. Vi ønsker å være din sparringspartner på stort og smått! 

For nye hoteller eller partnere, så anbefaler vi en full gjennomgang av hotellet. Vi starter med samtaler, spesielt direktør, hotellsjef, salgsjef og bookingsjef, og resepsjonssjef. Dette gir oss innsikt og forståelse for nåværende stratregi, potensiale, flaskehalser, og mye mer! 

Vi kan hjelpe deg med våre egenutviklede verktøy, eller å sette opp automatiserte RMS systemer og bistå i implementeringsprosessen. Vi har gjort dette flere ganger før, og kjenner til utfordringene som kan oppstå ved integrering av et Revenue Management System (RMS) med et Property Management System  (PMS), og kanskje med et sentralt reservasjonssystem (CRS) og et innholdsstyringssystem (CMS).

Education-infographic.png

Unik kombinasjon av utdanning (Cornell) og erfaring (150+ hoteller)

experience-infographic.png

60+ års erfaring i drift, ledelse og eierposisjoner

programming-infographic.png

20 000+ timer i excel-programmering og verktøyutvikling

decision-infographic.png

Verktøy for beslutningstaking med praktiske anbefalinger

Datakvalitet, sikkerhet og integrasjon

data-infographic.png

Strategi for flere eiendommer og destinasjoner

strategy-infographic.png

Forstå kostnader, resultat før inntekter

profit-infographic.png

Kunnskap i verdensklasse om segmentadferd

segment-infographic.png
bottom of page